İslam Hakikat

Şirk ne demek ve şirk koşmanın hükmü nedir?

Şirk konusu, iman ile ilgili meselelerde çokça tartışılan ve kapsamı merak edilen bir konudur. Şirkin büyük günahlardan olduğu ve küfrün yolunu açtığına dair ifadeler önem arz etmektedir.

ŞİRK NEDİR?

Şirk, İslam terminolojisinde yaratıcıya ortak koşma yani küfre düşme olarak algılanır. Allah’ın vasıflarını taşıma, ona edilen ibadete ortakçı olma gibi maksatlar taşır. Ancak şirkin de birden fazla türü bulunmaktadır.

ÇOK TANRICILIK

Tarihte şirk ilk defa, Politeist yani çok tanrılı inançlar ile şekillenmiştir. İslam inancına göre çok tanrıcılık, tek tanrıdan türemiş, hükümdar ya da önem verilen şahsiyetlerin kendilerine Tanrı vasıfları verilmesi sonucunda pek çok kültüre yerleşmiştir. Bu değişimin en büyük nedenlerinden birisinin de çok tanrıcılığı üreten toplumların gelişimleri esnasında bunu bir güç dayanağı olarak siyasi amaçlar doğrultusunda kullanmalarıdır. Antik Yunan toplumu buna en bariz örneklerden birisidir.

PUTPERESTLİK

Çıkış noktası yine çok tanrılı dinler olan Putperestlik, bir nesneye ‘Tanrı’ vasfı verilerek anlamlandırılmaya çalışılması ve tapınılması anlamına gelir ve dolayısıyla şirktir. Peygamberler aracılığıyla topluma benimsetilen semavi dinlerin en temel dayanağı olan ‘Tek Tanrı’ inancının yerleşmesi aşamasında en büyük mücadele putlara karşı verilmiştir.

 Onlar, kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah’a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler.

A’râf Suresi – 191-192.Ayet

TESLİS İNANCI

Hristiyanlıkta üçleme olarak bilinen bu inançta Tanrı, Oğlu yani İsa Aleyhisselam ve Tanrının yansıması şeklinde tarif edilen Kutsal Ruh bulunmaktadır. İslamiyette Tevhid inancına aykırıdır dolayısıyla bu kavramı benimsemek de açıkça şirktir.

buda nedir şirk nedir
Buda heykeli

YARATICI VASFI YÜKLEMEK

Kendisine ya da herhangi bir insana, yaratıcıya ait bir özellik bahşetmek, söz sanatı icra etmiş olsa dahi bir faniye Allah gibi hitap etmek de bu kapsama girer. Bunun yanında Allah’ın haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını ise haram şeklinde yorumlayarak bu inançla yaşamını sürdürmek ya da başkalarının hayata yön vermek de şirktir.

ŞİRK KOŞMANIN HÜKMÜ

Müslüman olsun olmasın herkes şirke ve küfre düşebilir. Ancak şirk, bilinçli olarak işlenmesi sakıncalı bir günahtır. Zira tevhid inancı ile ters orantılıdır. Her günahta olduğu gibi bu günahın da tövbe yoluyla telafisi mümkündür.

De ki: “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”

Zümer Suresi – 53 . Ayet

Alp Eren

Yaklaşık 7 yılı aşkın süredir Din, Din Felsefesi ve şüphecilere yönelik içerikler hazırlıyorum.

Yorum ekle

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın