İslam Hakikat

Resim Çizmek İslam’da Haram Mıdır?

Resim çizmek ile ilgili konunun İslam’da caiz olmadığı, bunun hadisler ile desteklendiğine dair görüşler ortaya atılmıştır. Nakledilen bazı hadislerde kıyamet günü en çok azaba uğrayacak olanların ressamlar olduğuna dair iddialar bulunmaktadır.

Kuran’da net bir şekilde resim çizmek ya da resmin yasaklanmasına dair bir ibare bulunmamaktadır. Ancak konuyla ilgili ortaya atılan rivayetler vardır. Bu rivayetler başlıca şu şekildedir:

  • Peygamberimizin, İsa Aleyhisselam’ın çarmıha gerilişini tasvir eden bir resmi görmesi üzerine bunları kırıp, parçalaması.
  • Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak kişilerin ressamlar olması.
  • Köpek ve diğer tasvirlerin bulunduğu eve meleklerin girmeyişi.

RESİM ÇİZMEK VE SURETİN YASAKLANMA GEREKÇESİ

Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak olanların resmeden kişiler olduğuna dair rivayetlerin gerekçesi, Cahilliye döneminde Arapların putları tasvir edip bunlara tapınmalarıydı. İslam dini, tevhid bilincini korumak ve putlara olan inancı yıkmak amacıyla bu şekilde keskin ifadeler barındırmaktadır. Bu yasağın sert ifadeler ile buyurulmasının ana sebebi budur. Ancak yaşadığımız dönemde gerek tevhid inancının kökleşmesi gerek rivayetlerin bile kendi aralarında çelişkiler göstermesi ve din bilginlerinin dahi bu rivayetler arasında tartışır durumda bulunması, bizleri Kuran’a yönlendirmektedir.

 Andolsun sizi yarattık; sonra size şekil verdik; sonra da meleklere, “Âdem’e secde edin” diye emrettik. İblîs’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı.

A’râf Suresi – 11 . Ayet 

RESİM SANATININ AMACI VE TEVHİD İNANCI

Şayet bir kişi, Allah’a ortak koşarak yaratma iddiasında bulunuyor ya da tapınma maksadıyla bir suret meydana getiriyor ve sanatını bu gaye ile yerine getiriyorsa o zaman bu şirktir ve kesinlikle caiz değildir. Ancak bunun dışında Allah’ın var ettiği bir nesnenin güzelliğini hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla sanat icra ediyorsa burada herhangi bir aykırı durum bulunmamaktadır.

Onlar Süleyman’a, isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Dâvûd ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır.

Sebe’ Suresi – 13 . Ayet

Ayetten de anlaşılacağı gibi resim ve heykelcilik gibi konular her dönemde Allah’ın yaratışına karşı bir iddia olarak görülmemiştir. Cahilliye Araplarında zirveye ulaşan Putperestlik ve İslam dininin inişiyle etkisini yavaş yavaş kaybetmesi üzerine rivayetlerin sıklığı da azalmıştır. Bu da mevzu bahis meselsenin tamamen dönemsel olduğuna işaret etmektedir.

Alp Eren

Yaklaşık 7 yılı aşkın süredir Din, Din Felsefesi ve şüphecilere yönelik içerikler hazırlıyorum.

Yorum ekle

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın