İslam Hakikat

Peygamberimize Bir Yahudi Tarafından Büyü Yapılmış mıdır?

Peygamberimize Yahudiler tarafından büyü yapıldığı, bu büyülü halin bir süre Peygamberimizi etkisi altına aldığı ve vahiylerde aksamaya sebep olduğuyla ilgili rivayetlerin aslı nedir?

Peygamberimize Büyü Hadisesi

Hayber Yahudisi olan ve sihirde üstün özellikleri olduğu bilinen Zureyk Oğulları’ndan Lebid b. A’sam adında bir adama Rasulullah’ın büyülenmesi için istekte bulunulur. Peygamberimizin tarandığı esnada yere dökülen saçları, ona hizmet eden Yahudi bir çocuk tarafından ele geçirilir ve tarağıyla birlikte kullanılarak kendisine sihir yapılır. Akabinde Muhammed Aleyhisselam‘ın 6 ay boyunca büyünün tesirinde kaldığı, yapmadığı işleri yaptığını düşündüğü gibi çeşitli rivayetler aktarılmaktadır.

Büyünün Etkisi

Sahih hadis olarak kabul edilen bazı kaynaklarda bu tür rivayetler yer almakla birlikte, Muhammed Aleyhisselam’ın zihnen değil, bedenen bu şekilde bir büyüye maruz kaldığı ve Peygamberlik vasıflarına herhangi bir zararı olmadığı yönünde yorumlar yapılmıştır. Ancak etkisi altında bulunduğu süre göz önünde bulundurulup, nakledilen hadislerdeki belirtiler dikkate alındığında olayın sadece fiziksel boyutta gerçekleştiğini savunmak imkansızdır.

Hz. Peygamber’e (yahudiler tarafından) sihir yapıldı, öyle ki, Resulullah yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu.
(Buhari, Tıbb 47)

Hadis, gayet anlaşılır şekilde rivayet ediliyorken, birtakım yorumlamalarla bahsi geçen büyülenme iddiasını meşrulaştırmaya çalıştırmak ve Buhari‘den nakledilen her hadise bir çıkar yol bulma çabaları Kuran’ın ruhuna kesinlikle aykırıdır. Bir peygamberin yapmadığı eyleme, yaptım şeklinde şüpheyle yaklaşması, ruhsal bir büyülenmeyi işaret eder ki bu durum Peygamberliğin vasıflarıyla çelişkiler taşımaktadır.

Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, “Siz, sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!” dediklerini çok iyi biliyoruz.

İsrâ Suresi 47. Ayet

Kuran’da Peygamberimize yapılan büyü iftiraları kesin bir dille reddedilmiştir. Peygamberlik süresinin hatırı sayılır bir dönemine mal olmuş bu olayın Kuran’da herhangi bir şekilde yer bulmaması da rivayetin gerçekliğine dair dayanakları ortadan kaldırmaktadır.

Selman Rüşdi

Selman Rüşdi’ye ait “Şeytan Ayetleri” kitabının içeriğinde de, şeytanın vesveseleriyle yazılıp sonra yeniden düzenlenmiş ayetlerden bahsedilir ve bu husus Müslüman camialarca katı dille reddedilir.

Peygamberimizin iradesi, Kuran’da ve pek çok güvenilir kaynakta açıkça belirtilmiştir. Gerek büyülenme, gerek vesvese olsun bu tür iddiaların geçerli bir doğruluğu bulunmamaktadır ve aynı şiddetle karşı çıkılması gereken bir meseledir.

Alp Eren

Yaklaşık 7 yılı aşkın süredir Din, Din Felsefesi ve şüphecilere yönelik içerikler hazırlıyorum.

Yorum ekle

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın