İslam Hakikat

Müzik veya şarkı dinlemek dinen caiz midir?

İcra edilen ya da dinlenen şarkı, müzik, beste, güfte gibi sanat dalına ait konuların dini açıdan hükmü, yine meydana getirilen sanatın kendi içeriğiyle alakalıdır.

Dini Kaynaklara Göre Müzik

Gerek Kur’an-ı Kerim‘de gerek hadislerde müziğin icra edilişine yahut dinlenmesine dair herhangi bir engel durum bulunmamaktadır. Aksine Peygamberimizin o dönemin çalgısı olan Def‘in kullanımına teşvik ettiği belirtilmektedir. Evlilik merasimlerinde, sünnet etkinliklerinde ve hatta savaşa gidilirken askere moral vermesi için çalındığına dair kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır.

Şarkının Niteliği

İcra edilen diğer sanat dallarında olduğu gibi müzik konusunda da içerik önemlidir. Bir ezginin caiz mi yoksa sakıncalı mı olduğuna dair karar, müziğin güftesinde yani sözlerinde saklıdır. Allah’a, Peygambere yahut dini bir olayı konu alan ve bunun sevgi, saygı, özlem gibi duygularla ifade edilmesi gayet uygun ve anlamlıdır. Bunun yanında dini bir öge barındırmayan ancak insana, hayata dair manalar barındıran, kişinin herhangi bir şahsa olan sevgisini, aşkını helal yollarla ifade ederek dile getirdiği şarkılar da caizdir. Ancak haram bir kişiye içeriğinde haram sözler ya da uygun olmayan cümlelerin kullandığı ifadeler caiz değildir.

Ben evlendiğimde Peygamberimiz geldi ve yatağımın üzerine oturdu. Cariyelerimiz def çalıp Bedir günü şehit olan atalarımız hakkında mersiye okumaya başladılar. O anda cariyelerden birisi: “Bizim aramızda yarın olacakları bilen bir Peygamber var.” manasına gelen bir mısra okudu. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Böyle söylemeyin, yarın olacakları bilen Allah’tır.” diye buyurdu. (Halid Bin Zekvan)

Dinde müzik

Şarkıda Kullanılan Müzik Aleti

Def, Ney gibi çalgıların dini açıdan kulağa daha yakın gelmesi sebebiyle, bunun dışında kalan müzik aletlerinin uygun olmayacağına dair görüş kesinlikle yanlıştır. Vurmalı, nefesli, tuşlu, telli ve yaylı olduğuna bakılmaksızın kulağa hitap eden her türlü müzik aletiyle besteler ortaya çıkarılabilir. Unutulmaması gereken hakikat şudur ki, def çalınarak söylenen ve uygun olmayan sözler barındıran bir şarkı nasıl caiz değilse, elektro gitar eşliğinde uygun cümlelerin kurulduğu bir müzik dinen caiz sayılabilir.

Bayram günü yanımdaki iki cariye Bûas Savaşı ile ilgili söylenen şiirlerden birisini nağme eşliğinde yüksek sesle söylüyorlardı. Ebu Bekir içeri girdi ve “Resulullah’ın evinde şeytan çalgısı ha!” diyerek beni azarladı. O esnada Peygamberimiz Ebu Bekir’e dönerek; “Ya Ebu Bekir. Şüphesiz her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır” dedi. (Hz. Aişe)

Alp Eren

Yaklaşık 7 yılı aşkın süredir Din, Din Felsefesi ve şüphecilere yönelik içerikler hazırlıyorum.

Yorum ekle

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın