İslam Hakikat

Mübarek gün ve geceler hakkında bilgiler

Mübarek gün ve geceler, her biri farklı önem arz eden ve ibadet açısından önemli olan günlerdir.

Cuma Günü

Müslümanlar için bayram günü gibi nitelendirilir. Adem Aleyhisselam‘ın Cuma günü yaratılıp, Cuma günü cennete konulmuş ve o gün cennetten çıkarılmış olduğu rivayet edilir. Aynı zamanda kıyametin de Cuma’ya denk gelen bir tarihte kopacağına dair hadisler mevcuttur. Müslümanların yerine getirmesi gereken bir farz olan Cuma namazı açısından önemlidir.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Cuma Suresi – 9. Ayet

Mübarek Gün: Ramazan Ayı

Ramazan ayı Müslümanlar için hem kurtuluş hem de tövbe ayıdır. Bu ayda ibadetler fazlalaşır. Oruç, mukabele ve nafile namaz olan teravih başlıcalarıdır. Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir ve içinde mübarek gün olan Kadir Gecesi‘ni barındırır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an indirilen aydır.

 …Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor….

Bakara Suresi 185. Ayet

Ramazan Bayramı

Ramazan ayının bitimiyle inananlara bir müjde olarak bahşedilmiş olan bugün, nefsini dizginleyip oruç tutan Müslümanlara bir ödül vasfı taşırken, aynı zamanda sosyal ilişkileri geliştirmek için önemli bir anlam taşımaktadır. Bayram namazı ve sonrasında akraba ziyaretleri güçlenir ve dostluklar pekiştirilir. Ramazan bayramının ilk günü oruç tutmak mekruh yani uygun bir davranış değildir.

Kurban Bayramı

İbrahim Aleyhisselam’dan bu yana Allah’ın tek olan dininden miras kalan bir gündür. Bu mübarek gün, imkanı olanların kurban kestikleri bir bayramdır. Yardımlaşmanın öneminin fazla olduğu bu günde, ihtiyacı olan kişilere kesilen kurban etinden belli paydalarda verilmesi Müslümanlığın önemli görevlerinden birisidir.

 Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun.

Hac Suresi 28. Ayet

Mübarek Gün: Üç Aylar

Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Müslümanların hayatında bu ayların özel bir yeri vardır. Ramazan’dan sonra en makbul oruç Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçtur. Recep ve Şaban ayı Ramazanın habercisidir ve “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde dualar edilmektedir.

Regaip Gecesi

Regaib gecesi, Recep ayının girdiği ilk cuma gecesidir. Regaip, ‘regibe’ kelimesinin çoğuludur, ‘regibe’ ise çok bağış ve iyilik demektir. Regaip gecesi Allah’ın rahmeti lütuf ve ihsanının bol bol verildiği gecedir. Bu gecenin gündüzünde oruç tutulması tavsiye edilir. Regaip gecesine özel bir namaz yoktur. Çünkü ne Peygamber Efendimiz ne de Ashab böyle bir namaz kılmamışlardır.

İsra ve Miraç Gecesi

İsra gece yürüyüşüne denir, Miraç‘da merdiven demektir. İsra ve Miraç’ın asıl manası Peygamberimizin bir gece seyahati ve yüce makamlara yükselmesidir. Peygamberimize Miraç’da; beş vakit namaz, Allah’ın kendisine ortak koşma dışındaki günahları dilediği kimselerden affedeceği ve Bakara suresinin sonundaki üç ayet hediye olarak gelmiştir.

 Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.

İsrâ Suresi – 1 . Ayet

Berat Gecesi

Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece ‘Berat gecesi’ kabul edilir. Berat sözü, borçtan hastalıktan kurtulmak anlamına gelir ve Müslümanlar için bu gece günahlardan kurtuluş gecesidir. Bu gece Peygamberimiz şöyle dua etmiştir: “Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyor, senden yine sana iltica ediyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım senayı senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim.”

Kadir Gecesi

Gecelerin en faziletlisi Kadir gecesidir. Kuran’ı Kerim’de adı geçmektedir ve isminde bir sure vardır. Kuran’ı Kerim bu gecede inmiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesinin gerekliliklerini yerine getiren kişinin geçmiş günahlarının affedileceği belirtilir. Kadir gecesinin Ramazan ayının son on gününde aranması gerektiği düşünülmüştür.

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir Suresi – 1-2-3. Ayet 

Mübarek Gün: Mevlid Gecesi

Mevlid ‘doğum vakti’ demektir. Peygamberimizin doğum zamanına işaret eder. Bu geceye özgü belli başlı ibadet yoktur, çokça salat selamlar getirilmeli, bu gece ibadetle geçirilmeye çalışılmalıdır.

And olsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lutufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar, apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.

Âl-i İmrân Suresi – 164. Ayet 

Mübarek Gün: Muharrem Ayı ve Aşure Günü

Muharrem ayı, Hicri Yılbaşı ayıdır. Aşure, Muharrem ayının onuncu gününün adıdır. Hem bugüne hem de tahıl ve kuru meyvelerden yapılan tatlıya denilmiştir. Aşure geleneğinin tarihi çok eskidir. Kökeni, Hz. Adem’e kadar dayanır. Bu itibarla dinler tarihinin saygı duyduğu günler arasında aşure kadar tarih boyunca yaşatılan bir gün yoktur. Aşure günü orucunu tutmak yapılması hoş karşılanan bir ibadettir. Yalnız aşure gününde oruç tutmak mekruhtur. Muharrem’in 9. İle 10. günü veya 10. günü ile 11. günü oruç tutmak uygun olur.

Şemsi Nur

İlahiyat Mezunuyum. Hayata, İslâm ışığıyla bakabilmemiz için bilgiler sunuyorum. İstifadenize...

Yorum ekle

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın