İslam Hakikat

İslam’da Taşlayarak Öldürme Cezası Olan Recm Var Mıdır?

Recm Nedir?

Evli erkek ve kadınların zina yapması halinde uygulandığı rivayetlerle sınırlı olan ceza sistemidir. Taşlama ve kovma anlamlarını taşır.

Kuran’da Recm Cezası

Kuran’da recm cezasının varlığına dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Başlangıçta bu ayetin var olduğu ancak bir keçi tarafından yenilmesiyle birlikte ‘Nesih’ yani hükümsüz duruma geldiği meselesi de yine rivayetlerle sabit olup, Kuran’ı Kerim’in bir iddiası değildir. Bu durumda zina suçuna reva görülen cezanın hükmü Kuran‘daki haliyle geçerli kabul edilmelidir.

Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya tanık olsun.

Nûr Suresi 2. Ayet

Hadislerde Recm Cezası

Hadislerden yola çıkıldığında, evli olan kişilerin yaptıkları zinanın recm ile cezalandırıldığına dair bazı rivayetler bulunmaktadır:

  • Maiz isminde birisi Peygamberimizin huzuruna çıkarak zina yaptığını itiraf etmiştir. Muhammed Aleyhisselam onu üç defa reddeder. Fakat zinasında ısrarcı olduğu görülünce recmedilmesine karar verilir. [1]
  • Bir kadın zina yaptığını ve hamile kaldığını söyler. Peygamberimiz çocuğu doğurmasını ve sütten kesildikten sonra huzuruna getirilmesini emreder. Daha sonra da taşlanarak recmedilir. [2]
  • Oğlunun, çalıştığı işyeri sahibinin karısıyla zina yaptığını söyleyen bir bedevi Peygamberimizin huzuruna çıkar ve oğlunun bekar olduğu için yüz sopa cezasına, işverenin karısının ise evli olduğu için recmedilmesine hükmedilir. [3]

İlgili hadislerin varlığı, o dönemlerde de Kuran’daki zina cezasının farklı oluşundan dolayı dikkat çekmiştir. Bu yüzden sahabelerden birisine bu konu sorulmuş ve Peygamberimiz döneminde uygulandığı fakat Nûr suresinde geçen ayetten önce mi sonra mı uygulandığını bilmediği cevabı alınmıştır. [4]

Peygamberimizin Tevrattaki Taşlama Ayetini Uygulaması

Yahudiler, kendi kavimlerinden bir erkek ile kadının zina yaptığını söylemişler, Peygamberimiz ise recmin Tevrattaki cezasını sormuştur. İncelenmesi üzerine taşlanarak öldürülmesi hükmünün bulunduğu anlaşılmış ve zine yapanlar taşlanarak öldürülmüştür. [5] Muhammed Aleyhisselam, Yahudilerin cezasını Kutsal Kitaba göre vermiş olsa da, rivayetlere bakıldığında Kuran’dan herhangi bir şekilde ayet referansı göstererek recm cezası uygulamadığı anlaşılmaktadır.

Tarihsel Açıdan Recm Cezası

Kuran’ın içeriğine ve rivayetlere bakıldığında, bekarların Kuran’daki, evlilerin ise hadislerdeki hükümlere göre yargılandığını görmekteyiz. Fakat Kuran’da herhangi bir şekilde evli/bekar ayrımı yapılmadığı ve Nûr suresinin bu rivayetlerden daha sonra indiği ve Recmi önemli ölçüde geçersiz kıldığı güçlü bir ihtimaldir. Öyle ki, tıpkı Tevratta olduğu gibi, zina suçunun cezası mutlak surette taşlayarak öldürmek olsaydı, Kur’an-ı Kerim‘de de yer alır ve uygulaması buna göre yapılırdı. Zira Osmanlı Devletinde zinanın yalnızca birkaç defa taşlama ile cezalandırılması da recmin mutlak bir ceza olarak anlaşılmadığını, Peygamberimiz döneminde dahi belli bir dönemi kapsayan ve sayılı kişilerden oluşan, toplumu ıslah etmek amacıyla yerine getirilen birer ibret uygulamaları olduğunu söyleyebiliriz.


[1] Müslim, Hudud 22
[2] Müslim, Hudud 24
[3] Buhari, Muharibin 30, 32, 34, 38, 46
[4] Buhari, Hudud, 21
[5] Buhari, Hudud 37

Alp Eren

Yaklaşık 7 yılı aşkın süredir Din, Din Felsefesi ve şüphecilere yönelik içerikler hazırlıyorum.

1 yorum

  • Recm cezasının Peygamberimiz döneminde uygulanmış olmasını aklıevveller her şartta geçerli bir kaide olarak algılıyor yanlış olan budur zinanın cezası Kuran’da açıktır.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın