İslam Hakikat

Dövme yaptırma caiz midir? Abdeste engel olur mu?

Dövme yaptırma dini açıdan sakıncalı mıdır? Günah mıdır, mekruh mudur yoksa haram mıdır? Dövmeli birisinin abdesti kabul olur mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Dövme Yaptırma İslami Açıdan Uygun mudur?

Dövmenin kalıcı ve geçici olmak üzere farklı türleri vardır. Milattan öncesi dönemlere dayanan dövme, Cahilliye döneminde de yaşatılan bir adet olup, İslam dininin net bir ifadeyle yasakladığı bir uygulamadır. Geçmişte dövme yapma teknikleri günümüzdeki kadar gelişmiş olmasa da insan vücuduna sonradan eklenen bir değişiklik olması yönünden hüküm itibariyle farklı bir görüş söz konusu değildir.

Dövme Hükümleri

Tedavi amacı taşıyan operasyonlar veya zaruret bulunan durumlar haricinde bedene yönelik müdahalelerde bulunulması İslam’ da en güzel surette yaratıldığı belirtilmiştir. “Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.” (Tin Suresi 4. Ayet) İnsanın yaratılıştan gelen temel özelliklerinin değiştirilmesi yasaklanmıştır. Bundan dolayı da insanın doğal görünümünü bozması , insana emanet olarak verilen bedeni zaruret olmadığı halde müdahalede bulunması dövmenin haram kılınmasının başlıca sebeplerindendir.

Onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler” demiştir. Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur.

Nisâ Suresi – 119. Ayet

Diğer Kaynaklarda Dövme Yaptırma Hükümleri

Peygamberimiz, “Dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etsin.” (Buhârî, 83-87) buyurmuş ve böyle bir kişinin Allah’ın rahmetinden uzak olacağını ifade etmiştir. Müslüman alimler de dövme yaptırmanın haram olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir.

Abdest ve Gusül Açısından Dövme

Abdest ve gusülün geçerliliği açısından ise mani bir durum söz konusu değildir. Çünkü dövme, derinin üzerinde bir tabaka oluşturmamakta ve dolayısıyla suyun yüzeye ulaşmasını engellememektedir. Dövme işleminde boya, derinin altına uygulanır. Geçici dövme ise deri üzerinde bir tabaka oluşturması ve deriye su geçmesini engellemesinden dolayı abdeste ve gusle engeldir.

İlyada

İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Bilgilerimle içeriğe katkıda bulunuyorum.

Yorum ekle

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın