İslam Hakikat
denizcanlilari

Denizde Yetişen Yengeç, Istakoz, Kalamar, Karides, Ahtapot ve Midye Yenir mi?

Denizde yetişen canlıların tüketilmesinin kapsamı

Denizde avlanılan hayvanların tüketiminin dinen caiz olup olmadığı ile ilgili çeşitli sorgulamalar mevcuttur. Kuran’ı Kerim‘de, bu konuyla alakalı meselenin sınırlarına bazı ayetlerde değinilmiş, kapsamı ise geniş tutulmuştur.

Su canlıları ile ilgili konuda, dört mezhebin de farklı yorumlamaları bulunmaktadır. Her birinde farklı ayrımlar ve uygulamalar söz konusudur. Maide suresindeki bir ayet, ihramlı iken avlanmanın sınırlarını belirlemek üzerine inmiş olsa da, deniz ürünlerinin tüketimi ile ilgili de ipuçları barındırmaktadır.

Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helâl kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah’tan korkun.

Mâide Suresi 96. Ayet

Hanefilere Göre Denizde Yetişen Canlılar

Hanefi mezhebine mensup kişiler, sularda avlanan canlıları balık olarak algılamıştır ve bunun dışında herhangi bir su canlısının tüketiminin caiz olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış olan balıkların yenilmesi de sakıncalıdır. Ancak suyun sıcaklık değişimi ya da buz kütlesine sıkışmaktan ötürü ölmüş olan balıkların tüketiminde herhangi bir engel durum yoktur. Avlanma esnasında ölen balıkların da yenilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Denizde balık

Şafiilere Göre Denizde Yetişen Canlılar

Şafii mezhebindeki görüş Hanefi mezhebine yakındır. Farkı ise sadece denizde yaşayabilen ve sudan çıktığında kısa sürede ölen canlıların yenmesi helal kılınmıştır. Kurbağa, yengeç türevi hayvanların tüketilmesi ise haram sayılmıştır.

Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O’dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O’nun lutfuna nâil olmanız ve O’na şükretmeniz içindir.

Nahl Suresi 14. Ayet

Malikiler

Tüm deniz canlılarının yanında kurbağa, yengeç, kaplumbağa, yılan ve timsah gibi hayvanlar da bu mezhebe göre helaldir.

Hanbeliler

Diğer mezheplerdeki canlılar tüketilebilir ancak kurbağa, timsah ve yılanın yenmesi haramdır. Ancak kaplumbağa ve yılanının kanı akıcı olduğu için ve boğazlanarak öldürülebildiği için yenilmesine engel bir durum bulunmamaktadır.

Bu dört mezhep de hak mezhepler olarak görülse dahi, kendi mezhebinde haram olan bir şeyi, başka bir mezhepte helal olduğu için uygulamak hükmü değiştirmeyecektir.

Alp Eren

Yaklaşık 7 yılı aşkın süredir Din, Din Felsefesi ve şüphecilere yönelik içerikler hazırlıyorum.

Yorum ekle

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın